Γνώση και Διαφάνεια

Από την αναγγελία μέχρι την αποζημίωση

Βέλτιστες λύσεις από εξειδικευμένους μηχανικούς

Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς

Η N.G.N Autoprotect παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η N.G.N Autoprotect έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως Πραγματογνωμοσύνες & Εκτιμήσεις, Auditing (έλεγχος ορθής λειτουργίας εταιρειών και παροχής υπηρεσιών), Διερεύνηση Αιτιών (Forensics), Επιθεωρήσεις Κινδύνων, Διαχείριση και Διακανονισμοί πάσης φύσεως υλικών και αποθετικών ζημιών, απαιτήσεων τρίτων όπως επίσης και λοιπούς εκτιμητικούς και συμβουλευτικούς τομείς.

Send Message
all form fields are required.

Νεα:

ONLINE N.G.N AUTOPROTECT :
Soon available


N.G.N Autoprotect Company provides complete claims management and administration services for all of your company’s needs through a customized handling procedure and strategy program, designed to support and meet all of our client’s requirements.